ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ SAUER DANFOSS

Οι εμβολοφόρες αντλίες της SAUER DANFOSS είναι μεταβαλλόμενης παροχής ανοιχτού και κλειστού κυκλώματος. Αντίστοιχα και οι κινητήρες.
 
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 
005_Series-90.jpgΑνοιχτού κυκλώματος
 
 • Ποικιλία σε άξονες και φλάντζες στήριξης
 • Ποικιλία βαλβίδων ελέγχου παροχής , πίεσης ή ισχύος της αντλίας, με μηχανικό, υδραυλικό ή ηλεκτρονικό control.
 • Πίεση: έως 310 bar
 • Παροχή : από 25 cc/rev έως  147 cc/rev
 • Σειρές L 45P

 


007_90-series-pump.jpgΚλειστού κυκλώματος ( Hydrostatic Transmission )
 
 • Ποικιλία σε άξονες και φλάντζες στήριξης
 • Ποικιλία βαλβίδων ελέγχου παροχής , πίεσης ή ισχύος της αντλίας, με μηχανικό, υδραυλικό ή ηλεκτρονικό control.
 • Πίεση: έως 420 bar
 • Παροχή : από  25 cc/rev έως  333 cc/rev
 • Σειρές SPV2  40P 42P 90P

 


Sauer Danfoss Emvolofora1Εμβολοφόροι σταθερής παροχής
 
 • Υψηλής ταχύτητας, ισχύος και υψηλού βαθμού απόδοσης
 • Χαμηλές απώλειες
 • Υψηλής αντοχής σε αξονικά φορτία, κραδασμούς και διαφορές θερμοκρασίας
 • Πίεση: έως 420 bar
 • Κυβισμός : από 25 cc/rev έως 333 cc/rev
 • Στροφές: έως 4000 rpm
 • Ροπή: έως 2300 Nm
 
  
Εμβολοφόροι μεταβλητής παροχής LV LC 51V
 
 • Υψηλής ταχύτητας, ισχύος και υψηλού βαθμού απόδοσης
 • Με βαλβίδες ελέγχου παροχής , πίεσης ή ισχύος
 • Σχέση μεγίστου ελαχίστου κυβισμού 5 : 1
 • Πίεση: έως 480 bar
 • Κυβισμός : από 25 cc/rev έως 250 cc/rev
 • Στροφές: έως 7000 rpm