ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ

Η εμπειρία, οι γνώσεις και η συνεχής επιμόρφωση των μηχανικών της εταιρείας στα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών, τόσο με την καθημερινή ενημέρωση στα νέα προϊόντα όσο και στη συχνή παρακολούθηση διεθνών σεμιναρίων και εκθέσεων του κλάδου έχουν καταστήσει την εταιρεία κέντρο ελεύθερης παροχής πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους μηχανικούς των πελατών της.

Η εταιρεία πιστεύει ότι η σωστή και συνεχής ενημέρωση της πελατείας για τη ποιότητα, τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων της είναι ο κυριότερος σύμμαχος ενάντια στη παραπληροφόρηση, που δυστυχώς επικρατεί στο κλάδο, για της αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης φτηνών υλικών.

Η εταιρεία επενδύει στη σωστή ενημέρωση των τεχνικών και μηχανικών της αγοράς με παροχή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις νέες τεχνολογίες, με επισκέψεις στο χώρο των εταιρειών και επιχειρήσεων, με συμμετοχές σε εκθέσεις του κλάδου και με την οργάνωση ολιγομελών σεμιναρίων επιμόρφωσης στα γραφεία της, διαθέτοντας το χρόνο, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τη τεχνική ενημέρωση στο σχεδιασμό των υδραυλικών συστημάτων, στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και στους κανόνες καλής λειτουργίας και συντήρησης αυτών.