ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ

Ορφέως 119 Αθήνα Βοτανικός 11855

Phone: 210 3453 906-210 3463 967

Fax: 210 3474 106

email: skoura@otenet.gr