ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ

Κατασκευή και προμήθεια υδραυλικών κυκλωμάτων και συγκροτημάτων με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για ένα πλήρες υδραυλικό κύκλωμα απαιτείται ο κατάλληλος συνδυασμός μεμονωμένων υδραυλικών στοιχείων για τη τεχνικά ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος σε σχέση με την ασφάλεια, την ποιότητα και την τιμή του.

Προμηθευτές της εταιρείας οι πλέον αξιόλογοι οίκοι - κατασκευαστές στο χώρο των υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης λαδιού.

PARKER

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ PARKER img

SAUER DANFOSS

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΛΑΔΙΟΥ DANFOSS img

HYDROCONTROL: Χειριστήρια , βαλβίδες , τηλεχειριστήρια

REGIANNA RIDUTORRI: Πλανητικοί μειωτήρες στροφών, υδραυλικά φρένα

MPFiltri: Φίλτρα πίεσης , αναρρόφησης, επιστροφής

OMT: Δεξαμενές λαδιού, κόμπλερ , καμπάνες , δείκτες στάθμης και θερμοκρασίας , φλάντζες , ψυγεία λαδιού αέρος, εναλλάκτες θερμότητας λαδιού νερού.

LU EN: Βαλβίδες ασφαλιστικές, φρένου, αντεπίστροφες, ρυθμιστές ροής

TWIN DISC: Κιβώτια αντλιών , συμπλέκτες TECHNODRIVE , ρεβέρσες

F.T. TOGNELLA: Βαλβίδες ρύθμισης ροής , αντεπιστροφής , στραγγαλιστές

BORELLI: Συμπλέκτες, ηλεκτρομαγνητικές τροχαλίες , κόμπλερ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ: Χιτώνια , βάκτρα, κεφαλές , έμβολα , τσιμούχες